Viterbo Sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w handlu i pośrednictwie i handlowym. Spółka działa głównie w trzech gałęziach rynkowych takich jak:
- dostaw produktów (konstrukcji stalowych) dla przemysłu ciężkiego,
- rolno spożywczej,
- budownictwie.

Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku, którą wypracowała dzięki profesjonalizmowi pracowników i Zarządu. Kluczem do Spółki są więc relacje partnerskie pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług i towarów Firmy.

Dzięki umiejętnemu połączeniu tych wszystkich czynników Spółka jest w stanie osiągać bardzo korzystne warunki dostaw, płatności i przede wszystkim ceny na towary jakimi handluje. To z kolei powoduje, iż współpraca z Firmą jest znacznie korzystniejsza, niż samodzielne działanie partnera.

Viterbo Sp. z o.o. współpracuje tylko z podmiotami gospodarczymi, które cieszą się nienaganną opinią rynkową podpartą solidnymi wynikami finansowymi, lub też jasno sprecyzowaną wizją rozwoju. Tylko takie działanie gwarantuje utrzymanie wysokiej renomy Spółki wśród dostawców i odbiorców.

Aby zostać partnerem handlowym Viterbo Sp. z o.o. należy przedstawić plan działania, podparty rzetelnymi obliczeniami uzasadniającymi rentowność businessu partnera i propozycję współpracy w zakresie zabezpieczenia należności handlowych, logistyki i podziału zysku. Tylko w takim wypadku analitycy Firmy mogą dokonać prawidłowej oceny businessu klienta i rozpocząć współpracę z zaangażowaniem kapitału własnego Spółki.

Viterbo Sp. z o.o. jest swoistym patronem i uczestniczy czynnie w pracach partnera, ponosi z nim wspólne ryzyko gospodarcze. Spółka dzięki temu typowi działalności zyskuje wysoką przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami, firmami handlowymi, pośrednikami, factorami, gdyż będąc uczestnikiem transakcji ma możliwość wyboru transakcji jaką chce wspólnie realizować.

Z usług Viterbo Sp. z o.o. korzystają w kraju podmioty notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka posiada własny dział analityczny, który dokonuje każdorazowo oceny ekonomicznej transakcji, czy podmiotów gospodarczych realizujących z nią obrót gospodarczy.

Działalność na rynku budowlanym

Viterbo Sp. z o.o. także na rynku usług budowlanych, gdzie realizuje zadania związane z pracami remontowymi i porządkowymi. Spółka jest organizatorem prac i nadzorcą nad podwykonawcami.

Nowe horyzonty

Aktualnie Viterbo Sp. z o.o. rozważa poszerzenie działalności gospodarczej o współpracę z podmiotami z branży kosmetycznej i farmacji, które zainteresowane są wspólnym budowaniem kontaktów handlowych z wykorzystaniem wiedzy i kapitału Spółki.

Viterbo Sp. z o.o.

ul. Cyniarska 22/206 43-300 Bielsko–Biała
e-mail: info@viterbo.pl
telefony: +48 514754932, +48 513751136
KRS: 0000445500, NIP: 6793088316, Regon: 122744281